Forside

Reformationsjubilæet 2017

Reformationsfejring i Randers 2017

Festligholdelse af 500-året

Nu sker der noget ude i Aarslev. Luther-lunden tager form. Det har regnet så meget i sommer, så det har været umuligt at køre der med maskinerne, men du har der været så meget tørvejr, at de er gået i gang med at anlægge gangstien, som skal lede gennem Luther-lunden. Og menighedsrådet følger op med en instandsættelse af den gamle forpagterbolig. Den bliver så fin.

Der skal nok blive klar til indvielsen søndag den 1. oktober.

Tirsdag 3. oktober – søndag den 8.oktober.

SE TANKEVÆKKENDE TESER PÅ GAMLE DØRE I KULTURHUSET

Kulturhuset er blevet fyldt med gamle døre og

kloge ord af konfirmander og skoleelever.

I anledning ledning af Reformationsfejringen i Randers er konfirmandhold og skoler blevet udfordret.

Hvilke teser/påstande, synes de, skal lægges ud til diskussion?

Hvad slår de op på dørene?

Resultatet ses i Kulturhuset

fra tirsdag d. 3 - 8. oktober i husets åbningstider.

Kom og læs dem og deltag i diskussionen

via de nye teser på de gamle døre.

I festivalugen, uge 40, spiller Sct. Mortens kirkes klokkespil en salme af Luther ved hvert timeslag. Fra kl. 8 til kl. 22. I alt 15 salmer. Med venlig hilsen Christian Præstholm.

Ugens Luther-ord

Uge 46

”du skal i din egen samvittighed føle Kristus selv og uden at vakle fornemme, at det er Guds ord, selvom hele verden kæmper imod”.

Harbsmeier i KD ordet 131117

Læs flere Luther-ord

Der er kommet tre gode tekster om Reformationen.

De er skrevet af Museumschef Jørgen Smidt-Jensen, Susanne Gregersen og Hanna Broadbridge.

Læs dem her

Fredag den 29. september kl.16.00

Randers bymidte

”LUTTER LUTHER LIGTH”

Highlights fra forestillingen ’Lutter Luther’ i Sct. Clemens Kirke spilles og synges af børn fra Club Clemens. En musical over Luthers liv og gerninger skrevet for børn og spillet, sunget og danset af børn. Fri entré

 

Fredag den 29. september kl. kl. 20.00.

Korsang i Randers bymidte

Kor fra Enghøj Kirke, Sct. Clemens Kirke, Sct. Mortens Kirke of Sct. Peders Kirke synger ved Helligåndshuset, Svaneapoteket, Kulturhuset, J. O. Krags Plads og afslutter med fællessang på Rådhuspladsen kl. 20.30.

Fri entré.

Hvad sker der lige her med køkkengrejet?

Skal der bages pandekager?

Se mere her

"Salmer til folket"

- en Luther-koncert med Den Danske Salmeduo i Grensten Kirke

den 10. oktober 2017 kl. 19.30

Der er kommet en bog om reformationen i serien Tænkepauser

Den kan lige nu hentes gratis som e-bog på http://da.unipress.dk/udgivelser/r/reformationen-tp/

Bogens titel er Reformationen

Den er skrevet af Bo Kristian Holm - og den er god!

Maleriet af Martin Luther er udført af kunstneren Peter Hjort, Randers. Vi har fået lov til at bruge Peter Hjorts maleri af Martin Luther og Hjorts logoer. Flere malerier af Luther kan ses på udstillinger i to sognegårde. Se

De må også bruges af andre her i området. Hent logoet her. Lille Logo. Maleri af Luther. Maleriet af Luther skal krediteres Peter Hjort.

I Wittenberg Stadtkirche - Luthers prædikekirke - findes den måske allervigtigste altertavle,

der anskueligt udfolder, hvad sand evangelisk kristentro er.

 

Det har tidligere provst i Vendsyssel skrevet en fin lille opsats om med tolkning af hver af altertavlens felter.

Luthers 95 teser

Martin Luthers 95 teser er det afgørende udgangspunkt for reformationen i Europa. De ”95 teser mod afladen” er et radikalt opgør med den katolske kirkes ideer om, at mennesker med pengegaver og gode gerninger kan sikre sig et bedre efterliv efter døden. I en af teserne afviser Luther pavens mulighed for at tilgive synder og eftergive skyld. Den myndighed har kun Gud, skrev Luther. Kirken skal blot forkynde om Guds tilgivelse. Desuden skrev han, at den angrende synder kan stole på Guds nåde og tilgivelse, uden at kirken kommer imellem Gud og mennesker med afladsbreve. Luthers teser rummede også en social kritik. Han opfodrede rige, der hidtil havde brugt store pengebeløb på afladsbreve, til at give pengene til de fattige i stedet. På samme måde skrev han, at afladshandlen sætter falske skel mellem rig og fattig i forholdet til Gud. ”Guds kærlighed er altomfattende og gives til enhver”, skrev Luther. Se Luthers teser i Thomas Reinholdt Rasmussens oversættelse.

Martin Luther, Lucas Cranach

En lang reformation

Reformationen var ikke et program, der blev gennemført fra den ene dag til den anden. Hverken i Tyskland i 1517 eller i Danmark i 1536, da Christian 3. officielt indførte luthersk kristendom i Danmark. Reformationen var en lang proces, hvor tolkninger, traditioner og institutioner gradvis tog form. De reformatoriske budskaber blev løbende fortolket, og de forandrede sig op gennem 1600-tallets ortodoksi, 1700-tallets pietisme og rationalisme, 1800-tallets gudelige vækkelser, og 1900-tallets tiltagende sekularisering.

 

Se en tidslinje over reformationens historie